Általános Adatkezekési Szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

A „FEHÉR-MŰVEK” Kft. (székhely: 8441 Márkó, Rózsafa u. 26.) nevében örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat, és érdeklődik cégünk, termékeink és szolgáltatásaink iránt. A teljes üzleti folyamat során fontosnak tartjuk adatainak és személyes adatainak védelmét, ezért szeretnénk, hogy internetes oldalunk látogatása alatt biztonságban érezze magát.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük, mely információkat gyűjtjük a weboldalainkon tett látogatása és az esetleges adatkezelések során és hogyan használjuk fel azokat. Felhívjuk figyelmét, hogy azon internetes oldalak, amelyekre külső hivatkozásaink mutatnak, nem tartoznak ebbe a körbe.

A jelen szabályzat célja, hogy a ”FEHÉR-MŰVEK” által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén, különösen természetes személyek számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák adatainak és személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Jelen szabályzat valamennyi a „FEHÉR-MŰVEK” által végzett és a lentiekben meghatározott adatkezelésekre kiterjed. „FEHÉR-MŰVEK” fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására azzal, hogy jelen szabályzat egyes változatai közül mindenkor a weboldalon, aktuálisan megjelenített változat, vagy az adott adatkezeléskor rendelkezésre bocsátott tájékoztató tekintendő hatályosnak, ezért fontos, hogy az érintettek hozzájárulásuk megtétele előtt gondosan tanulmányozzák azt.

„FEHÉR-MŰVEK” kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A „FEHÉR-MŰVEK” adatkezeléseit mindenkor a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info. tv"), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLX-XXV. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és keretei között végzi.

Adatvédelmi megbízott

Adatvédelmi megbízottunk és csapata készséggel áll rendelkezésére az adatvédelemmel kapcsolatos összes témát illetően.

Kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Ön jogai

Személyes adatai tekintetében Önnek jogában áll, hogy felvilágosítást, helyesbítést, törlést vagy korlátozást kérjen tőlünk, a törvényi szabályozásnak megfelelően. Emellett adatait strukturált, általános és gép által olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésre. A visszavonástól kezdve nem használjuk fel többé adatait erre a célra. Ha jogos érdekünk fűződne adatai feldolgozásához, akkor ezt is letilthatja nálunk. Természetesen bármikor kapcsolatba léphet az illetékes felügyeleti hatóságokkal is.

Általános tudnivalók

1. Személyes adatok

A személyes adatok egy meghatározott vagy azonosítható természetes személyhez köthető, személyes vagy tárgyi adatok. Ezek közé olyan információk tartoznak, mint pl. a név, a levelezési cím, a telefonszám és a születési dátum. Azok az információk, melyek nem kapcsolhatók kizárólag közvetlenül a természetes személyhez – úgymint az ügyfél céges adatai vagy az oldal felhasználóinak száma – nem minősülnek személyes adatoknak.

2. Nem személyes adatok rögzítése és kezelése

A naplófájlokban, keresőmotorok és adatlapok révén weboldalaink használata során nem személyes adatként kerülnek bizonyos adatok gyűjtésre. Amikor meglátogatja weboldalunkat, webszervereink a rendszer biztonsága érdekében alapértelmezés szerint elmentik a lekérést kezdeményező számítógép kapcsolati adatait, azt a weboldalt, amelyet meglátogat, a látogatás dátumát és annak időtartamát, a használt böngészőprogram és operációs rendszer típusát, valamint azt a weboldalt, ahonnan eljutott a mi weboldalunkra. A mentett adatokat webszerver visszaélések nyomon követésére alkalmazza, majd az adatok törlődnek. Ezen túlmenően egyéb személyes adatokat, mint pl. az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy e-mail címét a rendszer nem rögzíti, kivéve, ha ezeket az adatokat pl. regisztráció, kérdőív, kiírás, szerződés-lebonyolítás vagy információkérés, alapján önként megadta.

3. Adatok felhasználása és továbbadása

3.1. Az Ön által rendelkezésre bocsátott nem személyes adatokat kizárólag a weboldalak műszaki adminisztrációjának, míg a személyes adatokat az Ön kéréseinek teljesítése – tehát rendszerint az Önnel kötött szerződés lebonyolítása vagy a megkeresésére küldött válasz,– céljából használjuk fel.

3.2. Személyes adatait nem adjuk tovább, nem értékesítjük,.kivéve, ha ez (előzetes tájékoztatás mellett) az értékesítés lebonyolításához vagy a megbízási adatok feldolgozásának keretében egy szolgáltatás elvégzéséhez szükséges, jogszabály, vagy hatóság erre kötelez vagy ehhez Ön kifejezetten hozzájárult.

4. Adatok törlése

Ha a továbbiakban már nincs szükség az adataira a fenti célokra – a számlakiállítást is beleértve –, akkor töröljük őket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy minden adattörlés esetén először zároljuk, majd csak egy idő múlva töröljük végérvényesen az adatokat, hogy megelőzzük a tévedésből végrehajtott törlést, illetve az esetleges szándékos károkozást. Műszaki okokból előfordulhat, hogy az adatokat biztonsági mentésekben és tükrözött archívumokban is tároljuk. Ezeket a másolatokat a műszaki feltételekből adódó késleltetéssel ugyancsak töröljük. Személyes adatok kezelése során az egyes adatkezelések tájékoztatójának megfelelően kerülnek törlésre az adatok.

5. Sütik alkalmazása

Weboldalainkon rendszerint ún. munkamenet sütiket használunk, melyek a böngészőprogram számára fenntartott memóriaterületen tárolnak adatokat a munkamenet vezérléséhez. Ezért ezek legkésőbb a böngészőprogram bezárásakor törlődnek. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és weboldalunk elhagyását követően elvesztik jelentőségüket. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kívánja engedélyezni a sütik használatát, weboldalaink nagy részét ettől függetlenül továbbra is elérheti. Egyes funkciókat vagy oldalakat azonban esetleg nem tud majd használni. Továbbá utalunk arra, hogy a böngészők általában rendelkeznek a sütik kezelésére vonatkozó funkciókkal.

6. Webelemzés

Az elemzéshez olyan kiértékelő szoftvert használunk, amely statisztikai úton értékeli ki az adatokat. A felhasználói adatok anonimizáltak. A szoftver ún. sütiket (szövegfájlokat) használ, melyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatának elemzését. A weboldal használatával kapcsolatban a sütikben tárolt információkat elmentjük. Ezekhez a google eszközeit alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok nem kerülnek továbbításra, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy más, az Ön személyéhez rendelhető adatok illetéktelenekhez kerülnének.

7. Biztonság

A ”FEHÉR-MŰVEK” minden szükséges műszaki és szervezési biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megóvja adatait és személyes adatait a megsemmisüléstől vagy visszaélésektől. Ezért adatait biztonságos, nyilvánosan nem hozzáférhető környezetben tároljuk. Amennyiben e-mailben szeretne kapcsolatba lépni velünk, felhívjuk a figyelmét, hogy szavatoljuk az elküldött információk bizalmas módon történő kezelését. Az üzleti e-mailekbe harmadik felek nem tud beletekinteni.

8. Tájékoztatás joga

Írásbeli megkeresés esetén tájékoztatjuk arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről és milyen célra használjuk fel őket.

Személyes adatok kezelése

1. Adatkezelő adatai

Név: „FEHÉR-MŰVEK” Kft. 
Székhely: 8441 Márkó, Rózsafa u. 26. 
 

2. Adatkezelésenként a kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelés jogalapja

3. Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

3.1. Kérjük, hogy amennyiben adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, észrevétele merül fel, úgy forduljon a fenti elérhetőségeken cégünkhöz.

3.2. Egyebekben az érintettet az alábbi jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. A „FEHÉR-MŰVEK” köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

3.3. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

3.4. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.5.  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni.

Elérhetőségek

Kazángyártás (1. sz. üzem)

Cím: 8441 Márkó Rózsafa u. 26.
Telefon: +36 88 270-154, +36 20 471-9418
E-mail: szabina@fehermuvek.hu
Nyitva tartás: H-P 7:00–14:00

Kandallók, lézervágás, élhajlítás (2. sz. üzem)

Cím: 8441 Márkó Kálvária u. 2.
Telefon/Fax: +36 88 271-722, +36 20 9890-060
E-mail: istvan@fehermuvek.hu, fehermuvek@fehermuvek.hu
Nyitva tartás: H–P: 7:00 –15:00

© 2021 Fehér Művek Kft. Kazánok, kandallók közvetlenül a gyártótól, több mint 40 éves tapasztalattal és minőséggel. Minden jog fenntartva.
Készítette és üzemelteti a Skindrome studio a JoomShaper által fejlesztett HELIX3 keretrendszer felhasználásával.