Általános Adatkezekési Szabályzat

  A Fehér Művek Kft.  online felülete

  Ha  tevékenységünkkel kapcsolatos információkat,  illetve más szolgáltatásunkat szeretné elérni, kérjük, használja a menüpontokat! Amennyiben a nevét, elérhetőségét a megrendelés, érdeklődés  elküldésekor  megadta a részünkre, a visszajelzés lehetővé tétele érdekében, elfogadta az adatkezelési szabályzatunkban foglaltakat.  Amennyiben a megrendelés teljesítését követően az adatai törlését kéri, ezt jelezze számunkra, erre az egyéb vonatkozó szabályzók figyelembe vételével teljesítjük. Ellenkező esetben az adatok a bizalmas adatokra vonatkozó előírásoknak megfelelő rendszerben tárolásra kerülnek, így egy következő érdeklődés, megrendelés esetén ezekre hivatkozunk.

  Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztató

  A honlap használata

  A Fehér Művek  Kft. a www.fehermuvek.hu  honlapon teszi lehetővé az érdeklődők számára, hogy a honlapon kínált szolgáltatásokat igénybe vegyék, érdeklődjenek, vagy a termékekkel  kapcsolatban információkérést adjanak le.  ( megrendelés leadására a honlapon nincs lehetőség, társaságunk webáruházat nem üzemeltet)

  A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat honlapunktól, és az oldalunk látogatottságát figyelő vállalkozástól . A sütik elfogadása nem kötelező, a böngészőben letiltható, viszont egyes szolgáltatásainkat (mint például az oldalra való belépés) csak a sütik elfogadásával tudja igénybe venni.

  Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához a Fehér Művek Kft.  információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. A Fehér Művek Kft. azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. A Fehér Művek Kft . nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal ill. szoftverekkel kapcsolatban felmerülő károkért.

  A Fehér Művek Kft .  a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti.

  Adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

  Az adatok kezelésével kapcsolatban a Fehér Művek Kft. ezúton is tájékoztatja a megrendelést adókat, érdeklődőket az általa kezelt személyes adatok kezelésének módjáról, az adatkezelés elvéről, jogalapjáról és céljáról; a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  A Fehér Művek Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli, az adatkezelési szabályzatának megfelelően.

  Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:

  1992. évi LXIII. törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

  További, az adatkezelésre iránymutatást adó jogszabályok:

  2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről

  2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

  2000. évi C. törvény a számvitelről

  2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

  2016/679 EK Rendelet

  Az adatkezelő megnevezése:

  Fehér Művek Kft.

  Az adatkezelő elérhetősége:

  A www.fehermuvek.hu  honlap bármely aloldalán alul, az Elérhetőségek cím alatt megadottak alapján.

  Az adatkezelés meghatározása

  1. Az adatkezelés a honlapon keresztül érdeklődő, információt kérők  adataira (név, e-mail cím, telefonszám, stb.) személyes adataira  vonatkozhat, de a Fehér Művek Kft. az érdeklődőktől személyes adatokat nem igényel. Az adatkezelés a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a termékekről történő tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

  2. Az adatkezelés a jelentkezők által megadott érdeklődés  adataira vonatkozik. Az adatkezelés a 2016/679 EK Rendeletnek  megfelelően történik.

  Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon ezen adatkezelési tájékoztató megismerésének és elfogadásának figyelembe vételével  adhatja meg ( érdeklődés leadása előtt kérjük, olvassa el a tájékoztatót.).

  Kezelt adatok

  A Fehér Művek Kft. a termékekről, szolgáltatásról érdeklődő által a rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.

  1.      Érdeklődés  esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím ( ezek megküldését a Fehér Művek Kft. nem kéri)

  Az álláshirdetésekre jelentkezők esetében az emailben megadott személyes adatok kezelése az előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben a jelentkezésből foglalkoztatási jogviszony alakul ki, a munkatárs személyes adatait a Fehér Művek Kft. az adatkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli. Amennyiben foglalkoztatási jogviszony nem jön létre, úgy a jelentkező külön kérésére a személyes adatok törlésre kerülnek, ellenkező esetben az adatok az adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően tárolásra kerülnek.

  Az adatkezelés célja

  Online jelentkezés során megadott adatok kezelésének célja a termékekről,  szolgáltatásokról szóló tájékoztatás.

  Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

  Adatkezelés időtartama

  Elektronikus felületen küldött érdeklődés során kötelezően a megadott személyes adatok kezelése a honlapon megadott kapcsolattartók számára küldött  érdeklődés leadásával  kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén  az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek.

  Adattovábbítás, adatfeldolgozás

  Az érdeklődők adatait a Fehér Művek Kft. harmadik fél részére nem adja tovább.

  Adatbiztonság

  A Fehér Művek Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, védett szerveren tárolja.

  Jogok, jogérvényesítési lehetőségek

  Az érdeklődő természetes személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Fehér Művek  Kft . által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

  Tájékoztatás kérhető: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! címen.

  Amennyiben a megrendelő információt kérő az adatainak törlését kéri, azt írásban jelezheti.  A Fehér Művek Kft . a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat.

  A Fehér Művek Kft. jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben az érdeklődést  adó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő személy személyazonosságának megállapításához.

  Elektronikus levélcímek felhasználása

  A Fehér Művek Kft. külön figyelemmel kezeli az elektronikus levélcímeket és azok felhasználását, így azokat – amennyiben a megrendelést leadó, érdeklődő hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel:

  - kapcsolattartáshoz

  - információkérés teljesítéséhez .

  A Fehér Művek Kft. reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes hozzájárulását adta.

  Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége

  A Fehér Művek Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a megrendelést adók , érdeklődők külön előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

  Jogvédelem

  A Fehér Művek Kft. weboldalán elhelyezett szöveg, kép, letölthető dokumentum, és egyéb tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, a weboldalon található tartalmakat más személy kizárólag a Fehér Művek Kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja fel. A jogellenes felhasználás szerzői, polgári, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

  Fehér Művek Kft. - ˆszerzői joggal védve – Minden jog fenntartva.


   

  Kontakt

  Adresse; Kálvária Straße 2, Marko, 8441 Ungarn
  Telefon; + 36 88 271-722 ; +36 20 965-2549
  Email; szabina@fehermuvek.hu für Kessel
  istvan@fehermuvek.hu oder fehermuvek@fehermuvek.hu für alles andere
  Öffnungszeiten; Montag bis Freitag 7-14 Uhr